M.Tech Chemical Engineering


Master of Technology


M.Tech Chemical Engineering

SnoRoll NoFirst NameSemGenderAdvisor/GuideResidency Type
1CA17M001AMITHA M06FSELVAM PH
2CA18M002MANU KUMAR04MSELVAM PH
3CA18M003NARESH KUMAR04MSELVAM PH
4CA18M004ABHISHEK SHARMA04MSELVAM PH
5CA18M006NIKITA SHARMA04FSELVAM PH
6CA18M007VIKASH KUMAR CHANDRAVANSHI04MSELVAM PH
7CA19M001GAURAV KUMAR02MPREETI AGHALAYAMH
8CA19M002HARISH KUMAR K S02MPREETI AGHALAYAMD
9CA19M004SHUBHAM DAS02MPREETI AGHALAYAMH
10CA19M005KUNDAN KUMAR02MPREETI AGHALAYAMH
11CH16M003ANKUSH NAGENDRA PANDEY08MSHANKAR NARASIMHAN SH
12CH18M001ABHIJEET RANJAN04MSHANKAR NARASIMHAN SH
13CH18M002AKSHAI JOSEPH04MSHANKAR NARASIMHAN SH
14CH18M003ASHUTOSH KUMAR VERMA04MSHANKAR NARASIMHAN SH
15CH18M004BHUVSMITA BHARGAVA04FSHANKAR NARASIMHAN SH
16CH18M005DEEPJYOTI BORAH04MSHANKAR NARASIMHAN SH
17CH18M006DEVASOTH VIJAYPAL04MSHANKAR NARASIMHAN SH
18CH18M007FASEEH KK04MSHANKAR NARASIMHAN SH
19CH18M008GOUTAM NAIR04MSHANKAR NARASIMHAN SH
20CH18M009S HARISANKAR04MSHANKAR NARASIMHAN SH
21CH18M011HARSHAD KARTARRAO SARDAR04MPUSHPAVANAM SH
22CH18M012JISHNUSANKAR KS04MPUSHPAVANAM SH
23CH18M014MAYANK SINHA04MPUSHPAVANAM SH
24CH18M015NAVEEN RATHOUD04MPUSHPAVANAM SH
25CH18M018RAHUL GUPTA04MPUSHPAVANAM SH
26CH18M019RITU MEENA04FRAGHUNATHAN RENGASAMYH
27CH18M020RITU RANJAN04FRAGHUNATHAN RENGASAMYH
28CH18M021SAYAN DAS04MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
29CH18M024TOTALWAR SUHAL SANJAYRAO04MSHANKAR NARASIMHAN SH
30CH18M025VELPULA MANI SHANKAR04MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
31CH18M026VISHNU PRASAD MEENA04MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
32CH18M028MADDINENI SRINIVASARAQ04MSHANKAR NARASIMHAN SH
33CH18M029ABHAY KUMAR03MSHANKAR NARASIMHAN SH
34CH18M030AKHIL ASOKAN04MPUSHPAVANAM SH
35CH18M031ANAND VIJAY SANKAR GUNTUKU03MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
36CH18M032SANTOSH KUMAR04MSHANKAR NARASIMHAN SH
37CH18M033YASHVEER SINGH04MPUSHPAVANAM SH
38CH19M003AKSHAY R NATH02MRajnish KumarH
39CH19M004AMAR KRISHNA GOPINATH02MRajnish KumarH
40CH19M006ASHISH KUMAR SAHU02MRajnish KumarH
41CH19M008BABETO RAJU K02MRajnish KumarH
42CH19M009BOLLU AMULYASRI02FRajnish KumarH
43CH19M011DEBJYOTI BHATTACHARYA02MRajnish KumarH
44CH19M012DEVENDRA SINGH MEENA02MSREENIVAS JAYANTIH
45CH19M013DILPREET SINGH RAWAL02MSREENIVAS JAYANTIH
46CH19M014DUDDELA SUNAD02MSREENIVAS JAYANTIH
47CH19M017KATTURI SAI RAGHAVA02MSREENIVAS JAYANTIH
48CH19M018MALOTH NAVEEN02MSREENIVAS JAYANTIH
49CH19M019MANASI LAVHEKAR02FSREENIVAS JAYANTIH
50CH19M020MD AKRAM RAZA02MSREENIVAS JAYANTIH
51CH19M021NAVEEN REDDY KASALA02MSREENIVAS JAYANTIH
52CH19M022P MEGHANA02FRAGHUNATHAN RENGASAMYH
53CH19M023PATNALA SURENDRA ACHARI02MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
54CH19M025SHUBHAM SINGH CHOUDHARY02MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
55CH19M026SIDDHESH SADANAND INAMDAR02MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
56CH19M027SIRIPRAGADA AKHIL NARASIMHA02MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
57CH19M028SUNIL KUMAR MISHRA02MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
58CH19M029TADI PAVAN SATISH02MRAGHUNATHAN RENGASAMYH
59CH19M030TAWADE PRATIK VISHNUPANT02MRAGHUNATHAN RENGASAMYH

 

6,417 total views, 7 views today