Master of Science


Master of Science


SnoRoll NoFirst NameLast NameSemGenderAdvisor/GuideResidency Type
1CH16S303KUSHAL VOONA09MNIKET KAISARED
2CH17S001AKHIL GOPINATH07MKANNAN AH
3CH17S009S V RAMANAN07MRajagopalan SrinivasanD
4CH18S002JAYANTHAN P J05MAravind Kumar ChandiranH
5CH18S004JORAPUR SHARAYU SHRINIVAS05FUPENDRA NATARAJANH
6CH18S005KIRAN PRABHU05MAravind Kumar ChandiranH
7CH18S006DIKSHA RAJENDRA KHAKAL05FABHIJIT DESHPANDE PH
8CH18S007SHUBHAM JAGDISH RAUT05MAravind Kumar ChandiranH
9CH18S008G DIVYA05FNIKET KAISAREH
10CH18S009MANOJ KUMAR THAKUR05MSREENIVAS JAYANTID
11CH18S010SIVA SANKAR J05MABHIJIT DESHPANDE PH
12CH18S011AGNIDHRAGAIN05MPUSHPAVANAM SH
13CH18S200MOHAMMED AYUB SHAREEF04MRAGHUNATHAN RENGASAMYD
14CH19S003MANASA MANOJ03FAravind Kumar ChandiranH
15CH19S004PRATHMESH MAKARANDVINZE03MPUSHPAVANAM SH
16CH19S005HARIHARAN B03MKANNAN AH
17CH19S006MOHAMMED MUZWAR A03MRAGHURAM CHETTYH
18CH19S008VEMULA AMALAKRISHNA03FPUSHPAVANAM SH
19CH19S011PUCHALAPALLI SAVERI03FABHIJIT DESHPANDE PH
20CH19S012GAYATHRI DEVI V03FKANNAN AH
21CH19S013ABHIJIT BHAKTE02MRajagopalan SrinivasanH
22CH19S014PRANAV02MArun K TangiralaH
23CH19S300ADHITYAN R03MSRIDHARAKUMAR NARASIMHANH
24CH20S005NITHARSHNI R G01FH
25CH20S006KAVALE CHAITANYA AJIT01MH
26CH20S008PANCHAL NIKHILKUMAR RAJNIKANTBHAI01MH
27CH20S009MEKALA MEGHANA01FH
28CH20S010REENA TIWARI01FD
29CH20S011MOHANPRAKASH KANAGARAJU01MD
30CH20S012SARVANAN NATARAJAN BANUMATHI01MD

4,477 total views, 2 views today